Gwarancja

W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią dwuletniej gwarancji.

WARUNKIEM UTRZYMANIA GWARANCJI JEST:

 • Odbywanie wizyt kontrolnych co 6 miesięcy połączonych z higienizacją jamy ustnej (usunięcie kamienia i osadów),
 • Utrzymywanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza – podanymi podczas instruktażu higieny jamy ustnej,
 • Niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych,

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

 • Prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
 • Prac kompromisowych, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane wyraźnie na życzenie Pacjenta,
 • Kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego,
 • Ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego poza kliniką,
 • Leczenia kanałowego bez możliwości udrożnienia wszystkich kanałów o czym poinformowano Pacjenta,
 • Zębów po leczeniu kanałowym, które mimo zalecenia lekarza nie zostały natychmiastowo odbudowane protetycznie lub zachowawczo,
 • Leczenia zębów mlecznych, z wyjątkiem sytuacji w których wypełnienie wypadło w pierwszym miesiącu po założeniu, wtedy taka usługa jest na gwarancji,
 • Opatrunków wkładanych pomiędzy wizytami lub zakładanych tymczasowo,
 • Prac protetycznych – po dokonaniu zmian w innym gabinecie lub samodzielnie,

NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU:

 • Niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • Złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
 • Złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,
 • Braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym lub aparatem ortodontycznym (również retencyjnym)
 • Uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
 • Nieszczęśliwych wypadków, urazów mechanicznych, naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami),

Nie czekaj, umów się

na wizytę już dziś!